Brug badet

Friluftbadet skal bruges mest muligt, og derfor tilbyder vi også foreninger og institutioner helt særlige vilkår, for at bruge badet, udenfor vore åbningstider.

[mere info er på vej]