Personale

Livredderteamet

Står for den daglige sikkerhed mens du bader. Selv om vore livreddere er dygtige til deres job, er det dog stadig dit eget ansvar at færdes på badet, og som forælder er du også ansvarlig for, hele tiden at holde øje med dit barn.

Bademester: Lars Jonsson øverst ansvarlig for den daglige drift og sikkerhedsprocedurer

Vore livreddere trænes i livreddende førstehjælp og skal bestå SvømDanmarks bassinlivredderprøve hvert år inden sæsonstart